АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Програми и стратегии на Об.С
Общинска програма за закрила на детето на територията на Община Дупница за 2020 год. /приета с Решение № 43/05.05.2020 г./
13.05.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка