АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Програми и стратегии на Об.С
Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2021 година./приет с Решение № 49/05.05.2020 г. на Общински съвет Дупница/
13.05.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка