АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „СЛЪНЦЕ”, град Дупница
06.07.2020
СПИСЪК
на
допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „СЛЪНЦЕ”, град Дупница, обявен със Заповед № РД-04-494/14.05.2020 г. на Кмета на Община Дупница

І. Допуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години” кандидати:

 

ВХ. НОМЕР

ТРИТЕ ИМЕНА

МОТИВИ

1.

94-Д-393/ 18.06.2020 г.

ДЕНИЦА КИРИЛОВА КИРИЛОВА

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

2.

94-Е-338/

18.06.2020 г.

ЕМИЛИЯ СТРАХИЛОВА ДОЙЧИНОВА

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

3.

94-М-453/

19.07.2020 г.

МАРИЯ НИКОЛОВА КОПАНАРОВА - ИВАНОВА

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

4.

94-М-451/

18.06.2020 г.

МИГЛЕНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

 

ІІ. Недопуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години” кандидати: НЯМА.

 

ІІІ. Интервюто и защитата на писмено предоставената стратегия ще се проведе в Кръглата зала на Общинска администрация Дупница, пл. „Свобода” № 1, на 08.07.2020 г. от 11.00 ч.

Телефон за информация: 0701/5-92-38
Потърсете в сайта
Деловодна справка