АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
06.07.2020
Може да прочетете повече -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка