Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Дупница /приет с Решение № 83/17.07.2020 г. на Общински съвет Дупница/

Дата на публикуване: 24.07.2020 11:23
прочети

Потърсете в сайта