Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Дупница (2020-2021 г.). /приета с Решение № 97/17.07.2020 г./