АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Новини
Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи и по време на пандемията
03.08.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка