Заповед №РД 04-1088/30.10.2020 год. на Кмета на Община Дупница за определяне вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ и честотата на сметоизвозване

Дата на публикуване: 30.10.2020 17:25
Може да прочетете заповедта -> ТУК!!!

Потърсете в сайта