Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Дупница за 2021 год. /доп. с Решение № 60/26.03.2021 г./

Дата на публикуване: 07.04.2021 11:30
прочети

Наименование Брой тегления
PROGRAMA_OS_2021_1.pdf 36 Изтегли документ с име "PROGRAMA_OS_2021_1.pdf"

Потърсете в сайта