Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Дупница за 2021 год. /доп. с Решения № № 65, 66, 67, 68, 69, 74, 77 и № 79 / 23.04.2021 г./

Дата на публикуване: 05.05.2021 13:39
прочети

Наименование Брой тегления
PROGRAMA_OS_2021_2.pdf 19 Изтегли документ с име "PROGRAMA_OS_2021_2.pdf"

Потърсете в сайта