Заповед за изземване на общински недвижим имот, находящ се в Парк "Рила"

Дата на публикуване: 31.05.2021 16:52
ЗАПОВЕД № РД 04-777/27.05.2021 год.

Наименование Брой тегления
31052100_zapoved_RD04_777.PDF 47 Изтегли документ с име "31052100_zapoved_RD04_777.PDF"

Потърсете в сайта