Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Дупница за 2021 год. /доп. с Решения №№ 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116 и № 117 / 25.06.2021 г./

Дата на публикуване: 07.07.2021 11:52
прочети

Наименование Брой тегления
PROGRAMA_OS_2021_4.docx 9 Изтегли документ с име "PROGRAMA_OS_2021_4.docx"

Потърсете в сайта