Списък на оценени и класирани кандидати за заемане на длъжността на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Дупница, ул. "Солун" №4.

Дата на публикуване: 19.07.2021 17:20

Списък на оценени и класирани кандидати

 за заемане на  длъжността

«Директор» на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,

гр. Дупница, ул. „Солун” № 4

 

 

  1. Класиране на оценените кандидати за управител:

 

Трите имена

Резултат

/точки/

1.

Нина Петрова Александрова

62

2.

Лилия Владимирова Христова

 

46

 

 

   ІІ. Кандидати, неодобрени и отпаднали в конкурса: няма.

 

     Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в Списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на  длъжността „управител”.

Потърсете в сайта