Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Дупница за 2021 год. /доп. с Решения №№ 126, 142, 144, 145, 149, 150, 151 и № 153 / 16.07.2021 г. на Общински съвет – Дупница

Дата на публикуване: 27.07.2021 14:01
прочети

Наименование Брой тегления
PROGRAMA_OS_2021_5.pdf 22 Изтегли документ с име "PROGRAMA_OS_2021_5.pdf"

Потърсете в сайта