Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, вписване в избирателния списък по настоящ адрес и за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Дата на публикуване: 01.10.2021 12:44

Във връзка с насрочени избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. е необходимото  да се изтегли заявление от PDF файловете поставени на сайта на Община Дупница. 

Заявления  за :

  • гласуване с подвижна избирателна кутия;
  • вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
  • за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

подавани от гражданите към Община Дупница във връзка с насрочени избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

 

  1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14дни преди изборния ден до 10.2021 г. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са  подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК не по-късно от 5 дни преди изборния ден 08.11.2021 г.                                   
            

 

  1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден до 10.2021 г.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.                                  

 

  1. Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден до 11.2021 г.
       4. Заявление за изключване от списък на заличени лица преди предаване на избирателния списък на СИК в Изборите за президент и вицепрезидент на Република България            и за Народни представители на 14 Ноември 2021 год.


Наименование Брой тегления
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29-ПВР- НС - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗКЛ. ОТ СПИСЪК ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА ПРЕДИ ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБ. СПИСЪЦИ.doc 5 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ № 29-ПВР- НС - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗКЛ. ОТ СПИСЪК ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА ПРЕДИ ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБ. СПИСЪЦИ.doc"
ПРИЛОЖЕНИЕ № 30-ПВР- НС- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ПО НАСТОЯЩ АДРЕС.doc 6 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ № 30-ПВР- НС- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ПО НАСТОЯЩ АДРЕС.doc"
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26-ПВР- НС - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ.doc 6 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ № 26-ПВР- НС - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ.doc"
ПРИЛОЖЕНИЕ № 39-ПВР- НС- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ.doc 6 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ № 39-ПВР- НС- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ.doc"

Потърсете в сайта