Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Дупница за 2021 год. /доп. с Решения №№ 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176 , 180 и № 181 / 24.09.2021 г. на Общински съвет – Дупница

Дата на публикуване: 04.10.2021 11:15
прочети

Наименование Брой тегления
PROGRAMA_OS_2021_6.pdf 17 Изтегли документ с име "PROGRAMA_OS_2021_6.pdf"

Потърсете в сайта