Заповед на Обласна дирекция "Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, ведно с окончателни регистри и карти на ползването-18 бр.

Дата на публикуване: 06.10.2021 09:40
Заповед № РД - 04 - 175/27.09.2021 г. за землището на гр. Дупница / трайни насаждения/;
Заповед № РД - 04 - 176/27.09.2021 г. за землището на с. Джерман;
Заповед № РД - 04 - 177/27.09.2021 г. за землището на гр. Дупница;
Заповед № РД - 04 - 178/27.09.2021 г. за землището на с. Дяково;
Заповед № РД - 04 - 179/27.09.2021 г. за землището на с. Крайни дол;
Заповед № РД - 04 - 180/27.09.2021 г. за землището на с. Кременик;
Заповед № РД - 04 - 181/27.09.2021 г. за землището на с. Блатино;
Заповед № РД - 04 - 182/27.09.2021 г. за землището на с. Бистрица;
Заповед № РД - 04 - 183/27.09.2021 г. за землището на с. Баланово;
Заповед № РД - 04 - 184/27.09.2021 г. за землището на с. Яхиново;
Заповед № РД - 04 - 185/27.09.2021 г. за землището на с. Тополница;
Заповед № РД - 04 - 186/27.09.2021 г. за землището на с. Самораново;
Заповед № РД - 04 - 187/27.09.2021 г. за землището на с. Палатово;
Заповед № РД - 04 - 241/30.09.2021 г. за землището на с. Грамаде;
Заповед № РД - 04 - 242/30.09.2021 г. за землището на с. Делян;
Заповед № РД - 04 - 243/30.09.2021 г. за землището на с. Крайници;
Заповед № РД - 04 - 244/30.09.2021 г. за землището на с. Пиперево;
Заповед № РД - 04 - 245/30.09.2021 г. за землището на с. Червен брег;Наименование Брой тегления
Заповед Делян.docx 15 Изтегли документ с име "Заповед Делян.docx"

Потърсете в сайта