ПОКАНА Изх. № 541 /12.10.2021 г.

Дата на публикуване: 13.10.2021 10:09

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам XI – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.10.2021 год. /вторник/, от 10.00 часа, в ОДТ „Невена Коканова“, община Дупница, при следния:

                                                                                                                         ПРОЕКТ!

          Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Приветствие на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница.
  2. Поздравления по случай празника на град Дупница – 19 октомври, ден на “Свети Йоан Рилски – Чудотворец”.
  3. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА“ НА ГЕНЕРАЛ – МАЙОР ПРОФЕСОР Д-Р ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ МУТАФЧИЙСКИ, Д.М.Н.,FACS. /вх. № 538/12.10.2021 г./
  4. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване с отличие „Почетен знак на Община Дупница“ на д-р Елена Костадинова Гюзелева, д-р Милка Пейчева Богоева, д-р Васил Михайлов Бачев, д-р Крум Богданов Бонев и д-р Райна Антонова Сапаревска. /вх. № 539/12.10.2021 г./
  5. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Дупница“ на Димитър Тодоров Димов. /вх. № 540/12.10.2021 г./

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

 /инж. Костадин Костадинов/

Потърсете в сайта