Със Заповед №РД 04-1416 / 21.10.2021г. на Кмета на Община Дупница , са определени секции с №11 и №12, с адрес ул.” Христо Ботев”№30а – “Спортна зала” за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Дата на публикуване: 27.10.2021 16:07
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
 
           УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА,
 
    Във връзка с организационно – техническата подготовка за произвеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент на републиката и за  народни представители , насрочени на 14 ноември  2021г., Ви уведомяваме, че със Заповед №РД 04-1416 /  21.10..2021г. на Кмета на Община Дупница , са определени секции с  №11 и №12, с адрес ул.” Христо Ботев”№30а  – “Спортна зала”  за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
    При произвеждането на изборите са предприети  необходимите мерки за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден.
Допълнително заявки за осигуряване на МПС от общината ще се приемат на 13 ноември  2021г. от 09.00 часа до 19.00 часа и на 14  ноември 2021г. от 07.00 часа до 18.30 часа, в   Общинска администрация- Дупница  на телефон: 0701/ 59241    и GSM 0879523466 , GSM 0879523603 , за да имат възможност избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването  да гласуват в изборния ден.
 
Технически екип  на общинска администрация за организационно- техническата подготовка за произвеждане на насрочени избори за Президент и Вицепрезидент на републиката и за  народни представители  на 14.11.2021г.
 

Потърсете в сайта