Уведомление относно генериране на строителни отпадъци

Дата на публикуване: 05.04.2022 00:00

Община Дупница уведомява населението на територията на общината, че за генерираните строителни отпадъци от ремонтна дейност, строителство и събаряне: отпадъчни керамични изделия /мивки, тоалетни чинии, плочки и др./, тухли, керемиди, плочки, бетон, смеси от бетон, почва и камъни могат да  се извозват и предават до площадка на “Находище Габи-2”, землище на гр. Бобошево.

Извозването на отпадъците от строителни обекти се извършва от лица притежаващи регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци по чл.35 от ЗУО. Малки количества отпадъци получени в резултат ремонтни дейности на домакинства могат да се извозват от  физически лица.

Цена на прием на строителни отпадъци – 9,00 лв. без ДДС на тон всеки ден 8,00 часа до 17,00 часа.

Потърсете в сайта