Инвестиционно предложение за "Изграждане на мандра и автономна фотоволтаична електроцентрала в УПИ I - 61, кв.93, с. Крайници"

Дата на публикуване: 08.04.2022 08:00

О Б Я В А 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

СЪОБЩАВА 

На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за «Изграждане на мандра и автономна фотоволтаична електроцентрала в УПИ I – 61, кв.93, с.Крайници, община Дупница“, с възложител  «ЛЕТТЕРИЯ» ЕООД .

 

Уведомлението и информацията по приложение №5 кьм чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ” 

 

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Потърсете в сайта