Изграждане на предприятие за преработка на плодове и автономна фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 39339.502.177 по КК и КР, с.Крайници, община Дупница“, с възложител «ЯДКА БГ» ООД .

Дата на публикуване: 14.04.2022 09:20

О Б Я В А

 

 

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

ОБЩИНА ДУПНИЦА

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за «Изграждане на предприятие за преработка на плодове и автономна фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 39339.502.177  по КК и КР, с.Крайници, община Дупница“, с възложител  «ЯДКА БГ» ООД .

 

Уведомлението и информацията по приложение №5 кьм чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”

 

 

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ-София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Потърсете в сайта