Обобщена справка по чл.29, ал.1 на Наредбата за ЕО, във връзка с Решение № СО-39-ЕО/2022 на РИОСВ-София, относно ПООС(2021-2028г.) и ПУО(2021-2028г.) на Община Дупница

Дата на публикуване: 12.05.2022 14:46
ОБОБЩЕНА СПРАВКА

Наименование Брой тегления
ОБОБЩЕНА СПРАВКА – Копие.pdf 15 Изтегли документ с име "ОБОБЩЕНА СПРАВКА – Копие.pdf"

Потърсете в сайта