ОБЯВА за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на услугите в “Център за временно настаняване” гр. Дупница, за длъжността: Медицинска сестра - 1 броя по 1/2 щатна бройка

Дата на публикуване: 16.05.2022 11:00

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.029-0015 по проект „Предоставяне на социални услуги в Център за временно настаняване /ЦВН/ в гр.Дупница”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.029  „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

 

ОБЯВА
за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на услугите в “Център за временно настаняване” гр. Дупница, за длъжността:

 

Медицинска сестра - 1 броя по 1/2 щатна бройка

 

  1. Изисквания за заемане на длъжността „медицинска сестра“:
  • Завършено висше образование;
  • Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Специалист”;
  • Специалност – медицинска сестра
  • Професионален опит – не се изисква;
  • Отлична компютърна грамотност.
  1. Основни задължения и отговорности на длъжността „медицинска сестра“ :

 

  • Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
  • Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове

Наименование Брой тегления
Заявление -ЦВН.doc 9 Изтегли документ с име "Заявление -ЦВН.doc"
АВТОБИОГРАФИЯ-ЦВН.doc 9 Изтегли документ с име "АВТОБИОГРАФИЯ-ЦВН.doc"

Потърсете в сайта