СЪОБЩЕНИЕ за Общо събрание на село Баланово

Дата на публикуване: 01.09.2022 00:00

Със Заповед №23 /31.08.2022г. .на Кмета на кметство с.Баланово, общ.Дупница е свикано ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО на село Баланово, общ.Дупница, което ще се проведе на 20.09.2022г., от 18,00 часа, в с.Баланово, общ.Дупница, Клуба на кметство с.Баланово, при следния дневен ред:

 „Обсъждане на въпроса  и предлагане на решение, свързано с евентуално именуване на улиците в с.Баланово, общ.Дупница“.

 На събранието могат да присъстват всички граждани с избирателни права в кметство с.Баланово, общ.Дупница.

 Настоящото съобщение да бъде надлежно разгласено, чрез оповестяването му на официалната интернет страница на Община Дупница, както и залепването му на административната сграда на кметство с.Баланово, както и да бъде публикувано в средства за масово осведомяване.

КМЕТ НА КМЕТСТВО

с.Баланово

Явор Митов

Потърсете в сайта