„Указание за попълване на „СПИСЪК“ В СТРУКТУРИРАН ВИД В ПОДКРЕПА РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ИЛИ ЗА КМЕТОВЕ, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.“

Дата на публикуване: 16.09.2015 10:35

  Общинска избирателна комисия Дупница уведомява заинтересованите, че  на интернет страницата на ЦИК в раздел съобщения  https://www.cik.bg/?      на 07.09.2015 г. е публикувано подробно  „Указание за попълване на „СПИСЪК“ В СТРУКТУРИРАН ВИД В ПОДКРЕПА РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ИЛИ ЗА КМЕТОВЕ, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.“

  За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

  След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content",ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона„Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

  Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

Потърсете в сайта