ОИК УВЕДОМЯВА

Дата на публикуване: 16.09.2015 10:40

  Общинска избирателна комисия Дупница, уведомява заинтересованите, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ОТ КАНДИДАТИТЕ. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК. Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

    За извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи ДА ПРИЛАГАТ И КОПИЕ ОТ ЛИЧНАТА КАРТА ИЛИ ЛИЧНИЯ ПАСПОРТ НА ВСЕКИ КАНДИДАТ. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Потърсете в сайта