Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Дата на публикуване: 12.11.2015 17:26

Потърсете в сайта