Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 и декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на новоизбрания кмет на кметство с. Дяково

Дата на публикуване: 10.11.2016 09:47
прочети

Потърсете в сайта