Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 и декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на новоизбрания общински съветник

Дата на публикуване: 09.05.2017 13:43
прочети

Потърсете в сайта