Новини18.06.2021
Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев сключи официално договор с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2021” за финансирането на проект „Патронажна грижа + в Община Дупница”по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по ОП „Развитие на човешките ресурси...

10.06.2021
            Община Дупница бе одобрена по проект „Патронажна грижа   +  в община Дупница” - № BG05M9OP001-6.002-0157, на стойност 439 772,49 лв., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа +”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна...

07.06.2021
Европа Директно отвори врати в град Дупница на 2 юни. Програмата включваше посещение на центъра, изпълнение на оперния певец Томас Томов, родом от града и викторина с младежи от местни училища. На събитието присъстваха и специални гости – г-н Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, г-жа Олга Китанова – зам. кмет на община Дупница и г-жа Любов Панайотова, директор на „Европейски...

28.05.2021
Детски градини: Няма  деца, положителни за Ковид 19, две  са поставени под карантина. Няма  служители, положителни или карантинирани за Ковид 19. Училища: Няма положителни или карантинирани ученици и учители. В държавно делегираните социални услуги, предоставяни на територията на Община Дупница няма регистрирани случаи на болни или карантинирани служители или потребители. Общински предприятия: Няма нови регистрирани случаи на болни или карантинирани служители. През триажен кабинет преминалите лица за  27.05.2021г. са 18. Няма положителни проби....

26.05.2021
Община Дупница обяви поръчката за избор на изпълнител за ремонт и реставрация на Часовниковата кула, която е и символ на града. 106 226,92 евро е прогнозната стойност на заложените дейности, а крайният срок за подаване на документи е 27 юли тази година. На 03.08.2021 г. ще бъдат отворени постъпилите оферти. Община Дупница е водещ партньор по проект CB00 6.2.21.150 „Устойчиво използване на културното наследство в Дупница...

Потърсете в сайта