АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Банкови сметки
Адрес за кореспонденция: 2600 Дупница, пл. Свобода 1
БУЛСТАТ:
 000261630

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN: BG26UNCR70008421757076

BIG: UNCRBGSF

Потърсете в сайта
Деловодна справка