АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Контакти

Телефон: 0701 59285; 0701 59220; 0701 59211;

Дежурен по община: 0701 59259;

Зелен телефон: 0701 56666;

Факс: 0701 59257; 0701 59287 

 

Ако желаете да изпратите съобщение до Общинска администрация Дупница, моля ползувайте формата по долу.
С тази форма може да изпращате само съобщения и не е възможно прикачане на файл. Ако искате да изпратите съобщение до Община Дупница с прикачен файл, моля използувайте следния e-mail адрес admin_dupnitsa@dupnitsa.bg  Напомняме, че ако желаете да заявите услуга през този e-mail, то е необходимо писмото и/или прикаченият документ да е подписан с Ваш квалифициран електронен подпис. 

Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението:
Потърсете в сайта
Деловодна справка