CB007.1.31.316

Дата на публикуване: 23.02.2017 15:23

Проект
„Намаляване на риска от наводнения чрез рехабилитация на инфраструктурата
за защита от наводнения в Дупница
и доставка на специализирано оборудване
за предотвратяване на наводненията в Гаджин хан
”Референтен номер  CB007.1.31.316
по Прогрма за Трансгранично сътрудничество
България/Сърбия 2014-2020
Тръжна процедура за рехабилитация за защита от наводнения на инфраструктурата в Дупница - може да свалите от тук.
Дата на публикуване - 22.02.2017г.   Материала е подаден от: Н. Шунтова - ръководител проект

Потърсете в сайта