Избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.
26.03.2021
На 30.03.2021 г. от 17.00 часа и на 31.03.2021 г. от 15.00 часа и 17.00 часа в заседателната зала на Община Дупница ще се проведе обучение за председатели, заместник председатели и секретари на секционните комисии.

24.03.2021
У В Е Д О М Л Е Н И Е                               УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА,   Всеки избирател може да изиска отстраняването на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до Кмета на Община Дупница -  срок до 27.03.2021 г.   В тази връзка Ви уведомяваме, че Общинска администрация -  Дупница ще приема заявления и на 27 март 2021 г./събота/.             Технически екип ...Потърсете в сайта