ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 14 НОЕМВРИ 2021 г.


27.10.2021
УВЕДОМЛЕНИЕ   Уважаеми граждани на Община Дупница, уведомяваме Ви, че във връзка с насрочени избори за Президент и Вицепрезидент на републиката и народни представители на 14.11.2021г. ще се проведат демонстративни пробни гласувания с машини за Община Дупница,  от 28.10.2021г. до 12.11.2021г. включително, по населени места така както следва:   ГРАФИК   гр. Дупница в сградата на Община Дупница, площад „Свобода“ № 1, партерен етаж от 10:00 часа до 12:00 часа и от...

27.10.2021
У В Е Д О М Л Е Н И Е                УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА,       Във връзка с организационно – техническата подготовка за произвеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент на републиката и за  народни представители , насрочени на 14 ноември  2021г., Ви уведомяваме, че със Заповед №РД 04-1416 /  21.10..2021г. на Кмета на Община Дупница , са определени секции с  №11 и №12, с...
01.10.2021
Във връзка с насрочени избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. е необходимото  да се изтегли заявление от PDF файловете поставени на сайта на Община Дупница.  Заявления  за : гласуване с подвижна избирателна кутия; вписване в избирателния списък по настоящ адрес; за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък подавани от гражданите към Община Дупница във връзка с насрочени избори...

Потърсете в сайта