Инвестиционно предложение "Изграждане на "Паркинг и обществено-обслужващи сгради", землище с. Яхиново"

Може да прочетете повече -> ТУК!!!