Съобщение за проведено първо заседание на Общинската преброителна комисия на 17.06.2020 год.

Дата на публикуване: 02.07.2020 17:50

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Заповед №РД-05-496/09.06.2020г. на Председателя на НСИ е назначена временна Общинска преброителна комисия за Община Дупница, която да изпълни задълженията си, регламентирани в чл.10, ал.7 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г. Дейността на комисията се ръководи от нейния Председател.

 На 17.06.2020г. се проведе първо заседание на Общинската преброителна комисия по преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021година за Община Дупница.

На заседанието бяха разгледани и обсъдени следните основни теми:

  1. Проект на Правилник за организацията на дейността на Общинската преброителна комисия за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. и запознаване със задълженията на комисията;
  2. Обсъждане на организацията на дейностите по подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд и приемане на организационен план;
  3. Представяне на статистическите въпросници от пробното електронно преброяване в периода 20 - 30 април 2020 г. и резултатите от провеждането му;
4.Обсъждане на предварителния обход в населените места на община Дупница, област Кюстендил във връзка с райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци и за съставяне на преброителните списъци.

Потърсете в сайта