АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Започва набиране на преброители в област Кюстендил за Преброяване 2021
18.09.2020

Съобщение за проведено първо заседание на Общинската преброителна комисия на 17.06.2020 год.
02.07.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка