Започва набиране на преброители в област Кюстендил за Преброяване 2021

Дата на публикуване: 18.09.2020 17:20

       От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

        В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подават заявления по образец в общината, в която искат  да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 /линк към документите/ и в сайтовете на общината.

      При предстоящото преброяване в община Дупница ще бъдат ангажирани 124 преброители и 22 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

       Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическа и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 08.00 сутрин до 20.00 вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

       Преброителният участък  /ПУ/ включва средно около 250 души и 100 жилища в зависимост от броя на населението и жилищния фонд в дадена община на област Кюстендил. В контролните райони, съдържащи ПУ с по-малък брой лица и жилища, на определен преброител ще се разпределя повече от един участък.Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Потърсете в сайта