Утвърден списък - Преброители - Резервни преброители - Контрольори - Резервни контрольори - Придружители

Дата на публикуване: 21.12.2020 16:51

1

ВАСИЛ

СТОЯНОВ

ПАНЧЕВ

Преброител

2

ЕЛЕНА

СТОЮВА

ГЕОРГИЕВА

Преброител

3

ГЕОРГИ

КИРИЛОВ

ГЕОРГИЕВ

Преброител

4

ЙОРДАНКА 

НИКОЛОВА 

ЙОРДАНОВА-МИЛОШОВА

Преброител

5

ЙОРДАНКА 

ДИМИТРОВА 

ГАЛЕВА

Преброител

6

КИРИЛ

ДИМИТРОВ

ЯНЬОВ

Преброител

7

РУМЯНА

СОТИРОВА

ТОНЧЕВА

Преброител

8

АГНИЦА

ЯНЧОВА

МАВРОВА

Преброител

9

РАЙНА

БОЯНОВА

АЛЕКСАНДРОВА

Преброител

10

РОСИЦА

ЛАЗАРОВА

ИЛИЕВА

Преброител

11

ЕМИЛИЯ

СПАСОВА

СТОИЛОВА

Преброител

12

АНЕЛИЯ

АСЕНОВА

СУЛЕВА

Преброител

13

ГЕОРГИ

ПЕТРОВ

СТАНКОВ

Преброител

14

ДИЛЯНА

АНТОНОВА

ГЕОРГИЕВА

Преброител

15

НЕЛИ

ВАСИЛЕВА

ГЕОРГИЕВА

Преброител

16

ЦАНКА

ВАСИЛЕВА

ТАМБУРЖИЙСКА

Преброител

17

ИВАНКА

АСЕНОВА

ЗАРКИНА

Преброител

18

ИРИНА

ГЕОРГИЕВА

АНИЧИНА

Преброител

19

ВАСИЛКА

ЕВТИМОВА

ПОПОВА

Преброител

20

ТОДОР

СИМЕОНОВ

ТОДОРОВ

Преброител

21

ТАНЯ

ЙОРДАНОВА

СТОИЛКОВА

Преброител

22

ЙОРДАН

ПЛАМЕНОВ

ИЛИНСКИ

Преброител

23

НИКОЛА

ВАЛЕРИЕВ

МИЛОШОВ

Преброител

24

СОФИЙКА

ЕВГЕНИЕВА

ДАМЯНОВА

Преброител

25

АНЕЛИЯ

ЙОРДАНОВА

ГРАХОВСКА

Преброител

26

ВЕРОНИКА

ДИМИТРОВА

СТАНОЕВА

Преброител

27

ВЕРОНИКА

МИТКОВА

АНАСТАСОВА

Преброител

28

ТОДОР

СТОЯНОВ

ВАСИЛЕВ

Преброител

29

НЕЛИ

РУМЕНОВА

ХРИСТОВА

Преброител

30

КАТЯ

КОСТАДИНОВА

МЛАДЕНОВА

Преброител

31

ВЕРОНИКА

РАЙКОВА

МИНЕВА

Преброител

32

ГАБРИЕЛА

ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТКОВА

Преброител

33

НЕВЕНА

АТАНАСОВА

БОРИСОВА

Преброител

34

ИВАН

ГЕОРГИЕВ

ЗАШЕВ

Преброител

35

РОСИЦА

ВЛАДИМИРОВА

ИГОВА

Преброител

36

СТЕФКА

ГЕОРГИЕВА

СТОЯНОВА

Преброител

37

МАРИЯНА

ГЕОРГИЕВА

КОСТАДИНОВА

Преброител

38

СТОИЛ

ГЕОРГИЕВ

КОСТАДИНОВ

Преброител

39

СТРАХИЛ

ТОДОРОВ

МИРЧЕВ

Преброител

40

ЦВЕТАНКА

ЙОРДАНОВА

САНТЕВА

Преброител

41

ЙОРДАНКА 

ГЕОРГИЕВА

МИЛУШЕВА

Преброител

42

БЕАТРИС

ПЛАМЕНОВА

ИЛИЕВА

Преброител

43

ДЕСИСЛАВА

ДИМИТРОВА

МЕТОДИЕВА

Преброител

44

КРИСТИН

ПЛАМЕНОВА

ИЛИЕВА

Преброител

45

АНИ

АНГЕЛОВА

БУЧОВА

Преброител

46

АТАНАСКА

ГЕОРГИЕВА

КАТРАНДЖИЙСКА

Преброител

47

ВЕРКА

КОСТАДИНОВА

ЯНЬОВА

Преброител

48

МАРИЕЛА

ГЕОРГИЕВА

КАДИЙСКА

Преброител

49

ЙОРДАНКА

ВЕЛКОВА

ВАСИЛЕВА

Преброител

50

ВАСИЛЕНА

ЗАХАРИЕВА

СТАМБОЛИЙСКА

Преброител

51

КРИСТИЯН

ВИКТОРОВ

ГЕОРГИЕВ

Преброител

52

АНКА

ПЕТРОВА

ИВАНОВА

Преброител

53

РАДОСЛАВА

ЕМИЛОВА

ЧЕРВЕНЯКОВА

Преброител

54

ГЕРГАНА

ВАСИЛЕВА

РАДЕВА

Преброител

55

ГЕОРГИ

БОГОМИЛОВ

КОСТАДИНОВ

Преброител

56

АНЕТА

БОРИСОВА

МАРКОВА

Преброител

57

КРЕМЕЛИНА

ТОДОРОВА

СОКОЛОВА

Преброител

58

РОСИЦА

ВАСИЛЕВА

ГРИГОРОВА

Преброител

59

ТОДОР

ИВАНОВ

ГЕОРГИЕВ

Преброител

60

ЛИЛЯНА

ДИМИТРОВА

АНДОНОВА

Преброител

61

ГЕОРГИ

ИВАНОВ

СТАНОЕВ

Преброител

62

ОЛЯ

ВАСИЛЕВА

НИКОЛОВА

Преброител

63

РОСИЦА

ДИМИТРОВА

ЯНЬОВА

Преброител

64

ГАЛЯ

АСЕНОВА

ВЕЛЬОВА

Преброител

65

ЙОРДАНКА

ГЕОРГИЕВА

ДОЙЧИНОВА

Преброител

66

МАРИАНА

ВЛАДИМИРОВА

ХРИСТОВА

Преброител

67

ЖИВКА

ТОШЕВА

 МАНОВА

Преброител

68

ЮЛИЯ

ГЕОРГИЕВА

 НЕШЕВА

Преброител

69

ИРИНА

СТОЙНЕВА

АНГЕЛОВА

Преброител

70

ЕЛЕНКА

ГЕОРГИЕВА

ДОЙЧИНОВА

Преброител

71

ИРЕНА

ПЕТКОВА

МЛАДЕНОВА

Преброител

72

ДАНИЕЛА

ИВАНОВА

БОРИСОВА

Преброител

73

ЯВОР

ИВАНОВ

МИТОВ

Преброител

74

ГЕРГАНА

ВЕСЕЛИНОВА

ИЛИЕВА

Преброител

75

СТАНИМИРА

ПЛАМЕНОВА

МИХАЛЧЕВА

Преброител

76

ЙОРДАНКА

ВАСИЛОВА

СТОЙКОВА

Преброител

77

ДИАНА

КРАСИМИРОВА

МИХАЛЧЕВА

Преброител

78

КАЛИНКА

ВАСИЛЕВА

ВЪЛЕВА

Преброител

79

КРИСТИНА

КИРИЛОВА

ТАСЕВА

Преброител

80

КРИСТИН

СЛАВЧОВА

ФИЛИБЕВА

Преброител

81

СВЕТОСЛАВ

ВИКТОРОВ

АНТОВ

Преброител

82

БОРИСЛАВА

ВАСИЛЕВА

ВАСИЛЕВА

Преброител

83

АЛБЕНА

ВАЛЕНТИНОВА

ДИМИТРОВА

Преброител

84

НАДКА

ГЕОРГИЕВА

МЕТОДИЕВА

Преброител

85

АНИ

ЯНКОВА

СТОЯНОВА

Преброител

86

ДАНИЕЛА

РАЙЧЕВА

ЛЮБЕНОВА

Преброител

87

САШКА

КИРИЛОВА 

ХРИСТОВА

Преброител

88

ВЕЛИЧКА

КИРИЛОВА

ВАСИЛЕВА

Преброител

89

ХРИСТИНА

ЙОРДАНОВА

РАНГЕЛОВА

Преброител

90

МИЛЕНА

ИВАНОВА

РАЙНОВА

Преброител

91

ВЕРОНИКА

СПАСОВА

МИНЧЕВА

Преброител

92

ИВО

СИМЕОНОВ

ГРЪНЧАРОВ

Преброител

93

СТЕФКА

БОРИСЛАВОВА

ХАРИЗАНОВА

Преброител

94

ВЕНЕТА

МИЛЧОВА

СТОЕВА

Преброител

95

ФИЛИП

КИРИЛОВ

МАНЕВ

Преброител

96

СТЕФАН

КОСТАДИНОВ

ГРИГОРОВ

Преброител

97

ГЕРГАНА

НИКОЛАЕВА

ЛАЗАРОВА

Преброител

98

НИКОЛАЙ

КИРИЛОВ

МАНЕВ

Преброител

99

ЕЛЕНА

ИВАНОВА

КАЛАЧАРОВА

Преброител

100

ЕЛЕОНОРА

АНГЕЛОВА

ЙОРДАНОВА

Преброител

101

ДАНИЕЛА

СТЕФАНОВА

ЦВЕТКОВА

Преброител

102

ЕКАТЕРИНА

СВИЛЕНОВА

ЦОЛЕВА

Преброител

103

ВАЛЕНТИНА

ВАСИЛЕВА

ЗАШЕВА

Преброител

104

УТЕХА

ПЕТРОВА

МАНОИЛОВА

Преброител

105

АЛЕКСАНДЪР

КИРИЛОВ

КИТАНОВ

Преброител

106

ДИАНА

ГЕОРГИЕВА

БОЛЮКОВА

Преброител

107

СТОЯН

ЕМИЛОВ

СТОЯНОВ

Преброител

108

ЕМИЛИЯ

СТОИЛОВА

БОГОЕВА

Преброител

109

КИРИЛ

ДРАГАНОВ

ТАБАКОВ

Преброител

110

НАНСИ

АТАНАСОВА

ЖИВКОВА

Преброител

111

ЖАСМИНА

АТАНАСОВА

ЖИВКОВА

Преброител

112

РОСИЦА

АНГЕЛОВА

МИХАЙЛОВА

Преброител

113

ДРАГОМИР

ИВАНОВ

СОКОЛЧЕВ

Преброител

114

ВАЛЕНТИН

БОРИСОВ

БОКОВ

Преброител

115

МАРИЯ

АНГЕЛОВА

ДУЛЕВА

Преброител

116

ЗДРАВКА

ГЕОРГИЕВА

РУСИНОВА

Преброител

117

ЕВЕЛИНА

ДИМИТРОВА

СТОИЛОВА

Преброител

118

КАРОЛИНА

КИРИЛОВА

БАЧЕВА

Преброител

119

ГАЛКА

ДРАГОТИНОВА

ХРИСТОВА

Преброител

120

РАДОСТИН

ВАЛЕНТИНОВ

ХРИСТОВ

Преброител

121

МИЛЕНА

ЕМИЛОВА

ЙОРДАНОВА

Преброител

122

КАТЯ

РАЙЧОВА

ХРИСТОВА

Преброител

123

ПАВЕЛ

ЛЮБЕНОВ

МИЛАНОВ

Преброител

124

ТАНЯ

ЛЮБОМИРОВА

ХРИСТОВА

Преброител

1

ЗВЕЗДЕЛИНА

ИВАНОВА

ИГОВА

резервен Преброител

2

ВЛАДИМИРА

ДИМИТРОВА 

САНТЕВА

резервен Преброител

3

СТОЙКА

ЙЛЧОВА

НИКОЛОВА

резервен Преброител

4

ИЗАБЕЛЛА

ЙОРДАНОВА

СОКОЛОВА

резервен Преброител

5

ПЕТЪР

ДИМИТРОВ

БАРАКОВ

резервен Преброител

6

СТИВЪН

АНТОНОВ

АНГЕЛОВ

резервен Преброител

7

ДИМИТРИНА

АСЕНОВА

КИРОВА

резервен Преброител

8

ХРИСТО

ДАНЧОВ

ХРИСТОВ

резервен Преброител

9

КЛАВДИЯ

ГЕОРГИЕВА

БАЧЕВА

резервен Преброител

1

ДИМИТРИНКА

ВАСИЛЕВА

ИЛИЕВА

Придружител

 

 

 

 

1

ДИАНА

СТОИЛОВА

ПЕТРОВА

Контрольор

2

НИНА

ПЕТРОВА

АЛЕКСАНДРОВА

Контрольор

3

ЦЕНКА

ВЛАДИМИРОВА

СТОЯНОВА

Контрольор

4

ВЕЛИСЛАВА ИВАЙЛОВА

 

ДИМИТРОВА

Контрольор

5

ДИМИТРИНА

ВАСИЛЕВА

МАНОВА

Контрольор

6

ЛОРЕТА

ДИМИТРОВА

ЯНЬОВА

Контрольор

7

ИВАНА

ЕМИЛОВА

НАКЕВА

Контрольор

8

ЖИВИАННА

ЙОРДАНОВА

КОВАЧКА

Контрольор

9

РОЗА

СТОЯНОВА

РИЗОВА

Контрольор

10

ИВЕЛИНА

АТАНАСОВА

ИВАНОВА-ТАМАКЯРСКА

Контрольор

11

РАЙЧО

МИЛАНОВ

ХРИСТОВ

Контрольор

12

МАРИАНА

СТЕФАНОВА

ПАШЕВА

Контрольор

13

ВАЛЕРИ

НИКОЛОВ

ГЕОРГИЕВ

Контрольор

14

НЕЛИ

РАЙКОВА

ДИМИТРОВА

Контрольор

15

АНГЕЛИНА

ГЕОРГИЕВА

ТЕНЕВА

Контрольор

16

ГАЛИНА

ИВАНОВА

ТРЕНЧЕВА-НИКОЛОВА

Контрольор

17

АННА

ЮЛИАНОВА

ПЕПЕЛДЖИЙСКА

Контрольор

18

ТАНЯ

СЛАВОВА

ПЕТРОВА

Контрольор

19

СТАНИСЛАВА

КРУМОВА

ПЕТРОВА

Контрольор

20

НЕЛИ

ПЛАМЕНОВА

ЙОРДАНОВА

Контрольор

21

МАРИН

ГЕОРГИЕВ

МИХАЛКОВ

Контрольор

22

ИЛИЯНА

ГЕОРГИЕВА

МИХАЛКОВА

Контрольор

1

СТЕФИ

ЦАНКОВА

ИЛИЕВА

резервен Контрольор

2

МАРИАНКА

ГЕОРГИЕВА

АНТОВА

резервен Контрольор

Потърсете в сайта