Нов избор за кмет на кметство с. Дяково - 02.10.2016 г.
01.09.2016
ЗА ИЗБОРИТЕ В КМЕТСТВО С.ДЯКОВО,ОБЩИНА ДУПНИЦА,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ НА 02.10.2016Г.     Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес срок до дата 17.09.2016г.вкл. Заявленията да се подават лично в кметство с.Дяково или в Общинска администрация-Дпница, стая №30,етаж ІІ срещу лична карта.   е-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bgЗаявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес можете да изтеглите от тук

30.08.2016
ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, НО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ, ПОДПИСАНО САМОРЪЧНО И ИЗПРАТЕНО ПО ПОЩАТА ИЛИ ФАКС  ПО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС, КОГАТО Е НАПРАВЕНО ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ИМ АДРЕС НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ...Потърсете в сайта