Избор за Президент и Вицепрезидент на Република България и Национален референдум - 2016г.


09.11.2016
             ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ                                     НА 12.11.2016 ГОДИНА - ОБЩИНА ДУПНИЦА         Секция № 65 и Секция № 66 - от 12.00 часа до 12.05 часа - с. Делян, с. Тополница   Секция № 63 и Секция № 64  - от 12.10 часа до 12.15 часа - с. Дяково, с. Кременик   Секция № 62 - с. Грамаде - 12.20 часа Секция № 61 и Секция № 60 – от 12.25...28.10.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТ    О Б Щ И Н А   Д У П Н И Ц А        ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016Г.ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,ЧЕ Е НАСРОЧЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ОТ ЧЛЕНОВЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-КЮСТЕНДИЛ  НА ДАТА:  01 НОЕМВРИ 2016Г ОТ 17.00...

27.10.2016
                ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 05.11.2016 ГОДИНА


Потърсете в сайта