Секретар на Общината

Дата на публикуване: 27.05.2015 13:30
 
/assets/Hristo7/N.Manova.jpg
 
Невена МAНОВА
Секретар на Община Дупница
 

Невена Краева Манова-родена на 05.10.1961г. в гр. Карлово.

Средно образование-ПГ „Васил Левски”-гр. Карлово

Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр. Благоевград, специалност „Предучилищна педагогика” и „Право”.

Работила е като юрисконсулт и главен юрисконсулт в Столична община, като главен юрисконсулт в РДНСК-Благоевград. От 2011г.е Секретар на Община Дупница.

Потърсете в сайта