Състав на ОИК

Дата на публикуване: 09.09.2015 18:08

Състав на ОИК Дупница

Председател

 1. Здравко Бойков Василев

Зам. председател

 1. Ели Николова Панчева

Секретар

 1. Ирина Красимирова Янакиева

Членове

 1. Даниела Ангелова Филатова-Борисова
 2. Десислава Василева Костадинова-Стоянова
 3. Ели Кирилова Димитрова
 4. Йорданка Стоянова Божкова
 5. Катя Георгиева Димитрова
 6. Любомир Петров Югов
 7. Маргарита Христова Иванова
 8. Росица Кръстева Ушатова
   
   
   КОНТАКТИ

  гр. Дупница, пл. Свобода, №1, ет.4, Панорамна зала.
  Тел: 0701 592 92
  e-mail: oik@dupnitsa.bg

 1. Състав на ОИК - Текуща страница
 2. Регистри на ОИК
 3. Протоколи на ОИК
 4. Решения на ОИК

Потърсете в сайта