ПРИЕМ

Дата на публикуване: 24.04.2018 12:28

График

на
дейностите за организиране и провеждане на прием за първа възрастова група през учебната 2019/2020 г. в детските градини на територията на Община Дупница

 

 1. Обявяване на приема в детските градини в Община Дупница - срок до 18 февруари 2019 г. във всяка детска градина.
 2. Изготвяне на заповед за назначаване на комисия по приема на деца в детското заведение – до 22 февруари 2019 г.
 3. Приемане на молби (заявления) и приложени необходими документи за прием на деца в детската градина – срок от 1 март до 15 март 2019 г. включително.
 4. Обявяване на списъците с класираните деца – на 25 март 2019 г. в съответното детско заведение.
 5. Записване на приетите деца – от 26 до 29 март 2019 г. включително в съответната детска градина.
 6. Обявяване на свободните места – на 1 април 2019 г. в съответното детско заведение. Попълване на свободните места – от 2 до 5 април 2019 г. включително в съответната детска градина.
 7. Обявяване на свободните места – 8 април 2019 г. в съответното детско заведение. Попълване на свободните места до 12 април 2019 г. включително в съответната детска градина.
 8. Обявяване на свободните места всеки понеделник (при наличие) до 1 септември 2019 г. Попълване на свободните места – (вторник – петък) всяка седмица до 1 септември 2019 г. (при наличие).

 

Забележка: Графикът е утвърден със Заповед № РД 04-63/21.01.2019 г. на Кмета на Община Дупница и се прилага при спазване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница.


 1. ПРИЕМ - Текуща страница
 2. КОНТАКТИ И АДРЕСИ
 3. ТАКСИ

Потърсете в сайта