СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ - СПОДЕЛЕНА ЕВРОПА

Дата на публикуване: 19.03.2019 10:14
Проектът има за цел, чрез организирането и провждането на обща конференция и съпътстващи мероприятия, да се задълбочат взаимоотноенията между страните, като се ангажира гражданското общество, неправителствените организации и бизнеса за перспектива за партньорство по няколко ключови теми за местното общество и ЕС като цяло.
Идеята е чрез провеждането на дебат да се задълбочат взаимоотношенията между страните, като се ангажират всички заинтересовани страни за перспективи за бъдещо сътрудничество и по-конкретно в сферата на спорта.


 
ПРОГРАМА за ПРОЕКТ „СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ - СПОДЕЛЕНА ЕВРОПА“ - PROGRAM for PROJECT „SHARED VALUES-SHARED EUROPE“ (Български) (English)

  1. СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ - СПОДЕЛЕНА ЕВРОПА - Текуща страница

Потърсете в сайта