Бюджет 2019

Дата на публикуване: 08.01.2019 15:13
Публично обсъждане на Бюджет 2019 - заповед и обобщена информация за бюджет 2019

Проектобюджет на Община Дупница за 2019 год.

Дата на публикуване 04.02.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 год.

Доклад по отчета за касово изпълнение на бюджета на община Дупница към 31.12.2018 г.
Справка-приложение по дълга към 31.12.2018 г.
Годишен доклад по дълга за 2018 г.
Доклад Сметна палата 2018 г.
Дата на публикуване 28.02.2019 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019 год.

Дата на публикуване 28.02.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019 год.

Дата на публикуване 29.03.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 год.

Дата на публикуване 30.04.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019 год.

Дата на публикуване 29.05.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019 год.

Дата на публикуване 28.06.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 год.

Дата на публикуване 31.07.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019 год.

Дата на публикуване 28.08.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019 год.

Дата на публикуване 30.09.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 год.

Дата на публикуване 30.10.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019 год.

Дата на публикуване 30.11.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2019 год.

Дата на публикуване 19.12.2019 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 год.

Дата на публикуване 31.01.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

 


Потърсете в сайта