Бюджет 2018

Дата на публикуване: 28.12.2017 18:01

Заповед РД 04-1351/28.12.2017 г. за публично обсъждане на бюджета за 2018 г.

 

Обобщена информация за проектобюджета на Община Дупница за 2018 г.
информацията е свързана с предстоящо публично обсъждане на проектобюджета за 2018 г 

Предложение за включване на обекти в списъка за капиталови разходи за 2018 година

Дата на публикуване 05.01.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Доклад към проект за бюджет на община Дупница за 2018 г.

Дата на публикуване 05.02.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 год.

 Дата на публикуване 28.02.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018 год.

 Дата на публикуване 28.03.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 год.

 Дата на публикуване 27.04.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 год.

Дата на публикуване 28.06.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 год.

Дата на публикуване 27.07.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018 год.

Дата на публикуване 31.08.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Доклад по дълга 2017
Доклад по отчета за 2017 г.
Дата на публикуване 05.09.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018 год.

Дата на публикуване 30.09.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Заповед за комисия по бюджетната процедура за 2019 г.

Дата на публикуване 10.10.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Доклад по отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 год.

Дата на публикуване 31.10.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 год.

Дата на публикуване 29.11.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018 год.

Дата на публикуване 27.12.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

 


Потърсете в сайта