Бюджет 2020

Дата на публикуване: 07.11.2019 17:18

Заповед за комисия бюджет 2020 год.

Приет отчет за 2019 г.

Годишен финансов отчет - 2019 г.

Заповед за публично обсъждане на проектобюджет 2020 г.
Дата на публикуване 13.01.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Проект капиталови разходи 2020 год.
Дата на публикуване 14.01.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Инфобюджет2020
Дата на публикуване 15.01.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Приет бюджет на Община Дупница за 2020 г
Дата на публикуване 12.02.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020 год.

Дата на публикуване 29.02.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020 год.

Дата на публикуване 31.03.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 год.

Дата на публикуване 23.04.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020 год.

Дата на публикуване 30.05.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2020 год.

Дата на публикуване 25.06.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 год.

Дата на публикуване 30.07.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2020 год.

Дата на публикуване 31.08.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2020 год.

Дата на публикуване 29.09.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Заповед във връзка с бюджетната процедура за 2021 г.

Дата на публикуване 28.10.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 год.

Дата на публикуване 30.10.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020 год.

Дата на публикуване 12.11.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2020 год.

Дата на публикуване 14.12.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет към 31.12.2020 г.
Обясн.-Доклад-м.12.2020 г
Дата на публикуване 10.03.2021 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Одитен доклад на сметната палата №0400318020
Дата на публикуване 27.05.2021 г. Информацията е подаена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

 


Потърсете в сайта